PLC modem HOME PLUG diagnostika

 

Ikone na PLC modemu

PowerLine

  1. Ikona “PowerLine” signalizira, ali je modem vključen v PLC mrežo (oz. ali je uparjen z drugo PLC napravo)
  2. Če ikona sveti, je modem vključen v PLC omrežje
  3. Če ikona ne sveti, je modem ali v varčnem načinu delovanja, ali pa še ni uparjen s PLC omrežjem
  4. Če ikona utripa, modem prenaša podatke preko PLC omrežja


 

Ethernet

  1. Ikona “Ethernet” signalizira, ali je modem priključen v Ethernet omrežje
  2. Če ikona sveti, je modem vključen v omrežje, vendar se podatki ne prenašajo
  3. Če ikona ne sveti, modem ni vključen v Ethernet omrežje
  4. Če ikona utripa, modem prenaša podatke preko Ethernet omrežja